Informatie over de vertrouwenspersoon

Aangenaam

 

Mijn naam is Trudy Krabbe, oprichter van De Zeeuwse Vertrouwenspersoon en de externe vertrouwenspersoon van jullie organisatie.

Ik heb in de afgelopen 20 jaar in verschillende organisaties gewerkt; in loondienst en als zelfstandige, zowel in uitvoerend als ondersteunend werk als opleider en intern coach. Vanaf  2017 vervul ik veel met plezier de rol van extern coach en organisatieadviseur, wat mij veel leert over patronen in organisaties en gezonde en ongezonde situaties op de werkvloer.

Alle ervaring die ik opgedaan heb, gebruik ik in mijn rol als vertrouwenspersoon. Ik zet me ervoor in  om alle lagen van de organisatie te inspireren om verantwoordelijkheid te nemen voor het organiseren van een veilige en gezonde werkomgeving: de directie, leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer.

Hoe het beleid in jouw organisatie geregeld is, kun je vinden in het PSA-beleid, Samenwerken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Deze is te vinden op jullie intranet of aan te vragen via de afdeling HR.

 

 

Mijn naam is Esmeralda van Dijke, sinds september 2023 werkzaam bij De Zeeuwse Vertrouwenspersoon.

Mijn handelen kenmerkt zich door verbinding - met mijzelf, de ander en de wereld om mij heen. Een gesprek met mij als vertrouwenspersoon kun je daarmee zien als een veilige haven waar je kunt aanmeren om even op adem te komen en je verhaal te delen. Ik ontmoet je graag vanuit aandacht en nieuwsgierigheid, zo ontdek ik wat er op dat moment nodig is. Een luisterend oor, een kritische vraag of net dat ene duwtje in de rug waardoor jij je eigen koers kunt hervatten. 

Ik ben actief geweest als begeleider, trainer en ontwikkelaar in zowel de hulpverlening als het hoger onderwijs en deze rollen vinden elkaar in deze functie. Ik heb oog voor het belang van iedere betrokkene in de organisatie en zet mij in om een dialoog te stimuleren tussen deze partijen, om zo gezamenlijk zorg te dragen voor een integere werksetting waar werknemers en directie zich gezien en gehoord voelen. 

 

De drie hoofdtaken van de vertrouwenspersoon

Ondersteuning

Het opvangen van de medewerkers die een melding maken – hen begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden.

Voorlichting

Het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Advisering

Het adviseren van de directie over trends in meldingen en knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon in het kort

Wat is een vertrouwenspersoon precies?

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of integriteit van de organisatie. De vertrouwenspersoon helpt jou bij het vinden van een eigen manier om hiermee om te gaan en geeft begeleiding bij het intern aankaarten van de problematiek en/of bij een eventuele gang naar de klachtencommissie. Ook bij subtielere gedragingen zoals intimidatie, manipulatie of machtsmisbruik kun je bij een vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon moet in principe onafhankelijk zijn.

Waarom is een vertrouwenspersoon zo belangrijk?

Op het moment dat een van deze dingen voorvalt is het niet altijd even makkelijk om dit bespreekbaar te maken bij collega’s of leidinggevenden. Soms denken de mensen dat de situatie juist daardoor kan verslechteren. Daarom is het goed om dit eerst met een onafhankelijk iemand te bespreken. In de meeste gevallen adviseert de vertrouwenspersoon alsnog om het zichtbaar te maken bij de organisatie, maar de keuze hiervoor ligt bij de melder. Daarbij kan de vertrouwenspersoon altijd meedenken over manieren om dit het beste te doen of zelf aanschuiven bij een eventueel gesprek.

Is anonimiteit gewaarborgd?

  • Met de informatie die de vertrouwenspersoon ontvangt uit een melding ongewenste omgangsvormen wordt niets gedaan, tenzij daar door de melder uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven. Wel worden alle meldingen anoniem verzameld. Aan het eind van het jaar maakt de vertrouwenspersoon, zonder op specifieke gevallen in te gaan, voor de organisatie zichtbaar hoeveel meldingen er zijn en welke problemen zij dienen aan te pakken. Daarbij schrijft de vertrouwenspersoon een conclusie en eventuele aanbevelingen. Op deze manier hebben meldingen ook een signaleringsfunctie.
  • Meldingen die vaker voorkomen of meldingen gaan over mogelijke schending van de integriteit van de organisatie worden wel gecommuniceerd met de directie.

Dit is/doet een vertrouwenspersoon niet:

  • de vertrouwenspersoon treedt niet op als bemiddelaar;
  • de vertrouwenspersoon neemt geen probleem over;
  • de vertrouwenspersoon doet geen beloftes;
  • de vertrouwenspersoon is geen onderzoeker en doet niet aan waarheidsvinding;
  • de vertrouwenspersoon neemt geen zitting in een klachtencommissie;
  • de vertrouwenspersoon veroordeelt niet en overtuigt je niet van zijn mening;
  • de vertrouwenspersoon werkt niet mee aan dossieropbouw tegen de persoon de beklaagde;
  • de vertrouwenspersoon onderneemt geen actie zonder toestemming van de melder, tenzij de integriteit van de organisatie geschaadt dreigt te worden, of er sprake is van een strafbaar feit.