Je wil graag een afspraak maken of melding doen bij de vertrouwenspersoon

Aan een vertrouwenspersoon vertel je vertrouwelijke zaken die je ergens anders niet kan bespreken. Bijvoorbeeld over ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, geweld en agressie, discriminatie, over problemen met je leidinggevende. Maar ook bij een (vermoeden van) schending van de integriteit van de organisatie kun je aankloppen bij de vertrouwenspersoon.

 

Het maken van een afspraak is misschien een grote stap om te nemen. We kunnen ons voorstellen dat je op korte termijn je verhaal wilt doen op een voor jou geschikte plek. Daarom werken wij voornamelijk online:

  • Je kan als melder zelf een veilige plek kiezen. Zo kan je zorgdragen voor jouw privacy en kun je na het gesprek de tijd nemen om alles even te laten bezinken.
  • Het gesprek kan op korte termijn ingepland worden. 
  • Je hoeft niet te reizen en dus minder te organiseren om een afspraak in te plannen.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

De vertrouwenspersoon biedt jou allereerst een veilige plek om je verhaal te doen. Soms is een luisterend oor en meedenken met jou als melder al voldoende voor jou om zelf verdere actie te kunnen ondernemen. We kunnen ook samen zoeken naar een passende oplossing voor jouw situatie, naar de stappen je kunt zetten en wat de consequenties daarvan zijn, of ik kan je doorverwijzen naar externe deskundigen. Jij bepaalt of je betrokkenheid van mij als vertrouwenspersoon wenst in de stappen die je onderneemt. Jij hebt altijd de regie op de stappen die jij wilt of kunt nemen. 


De vertrouwenspersoon in het kort

De vertrouwenspersoon:

  • is formeel aangesteld door de directie van de organisatie
  • biedt allereerst een luisterend oor bij een melding
  • zoekt samen met de melder naar oplossingen -eerst in de informele sfeer- en begeleid deze indien gewenst
  • laat de melder zelf beslissingen nemen en onderneemt geen actie zonder toestemming van de melder
  • verwijst -indien nodig- door aan andere ondersteunende disciplines en beidt nazorg als de melder dit wenst
  • behandelt alle gesprekken vertrouwelijk en heeft geheimhoudingsplicht 
  • inventariseert trends en adviseert en inspireert de organisatie 

Strikte vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon

Het is onze taak om alle meldingen vertrouwelijk te behandelen. Wanneer ons iets opvalt op het gebied van persoonlijke of zakelijke integriteit, bijvoorbeeld door herhaaldelijke meldingen, doen wij hiervan melding aan de organisatie. Wij kunnen bij een kwestie op het gebied van zakelijke integriteit functioneren als intermediair tussen werkgever en werknemer, zodat jij anoniem kunt blijven.